Roco 69470 - DSB MY 1116
Produceret i 2003

Roco 69470 - DSB MY 1116

Forbilledets historie i korte træk:

År   Beskrivelse
1956 - Ankom 16. juni til Helsingør.
1965 - Udstyret med rilleudstødning på taget.
1982 - Designmalet.
1995 - Udrangeret.
1995 - Anvendt til brandøvelse i Herning.
1997 - Henstillet i Århus.
1999 - Solgt til PBS og litreret PBS MY 1116.
2000 - Ophugget i Tønder.

Den orange linie viser modellens historiske placering.
Kilde: www.jernbanen.dk

Retur til materielforsiden.